opstaporkest en leerlingen bij informeel kerstoptreden 2009